Vstup do registra -Osoba

Register dlžníkov

Vstup do registra
Vyhľadať dlžníka
Výpis z registra

Register dlžníkov - Registrácia

Registrácia - Osoba
Registrácia - Spoločnosť
Registrácia - Vládne organizácie

Občan (osoba nepodnikateľ)

Vstup do registra je pre osoby zadarmo.

V rámci registra ako osoba môžete:

  • Pridať dlh
  • Skontrolovať dlh
  • Zkontrolovat dluh u ostatních